Giấy tờ thủ tục chuyển nhượng ủy quyền tên miền nước ta, tên miền quốc tế bạn cần biết

18:56 ngày 03/4/20 trong  Bảng viết điện thông minh

đưa ra quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của thủ tướng chính phủ lao lý về đấu giá, chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet;

thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm năm ngoái của cục thông tin và truyền thông quy định về cai quản & sử dụng khoáng sản Internet;

Những tên miền Internet nào được phép chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền?trọng trách bên ủy quyền & nhận chuyển nhượng ủy quyền như thế nào ?

điều kiện tên miền được phép chuyển nhượng: Tên miền cung ứng các điều kiện kèm theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các tình huống sau:

nhiệm vụ bên chuyển nhượng:

- đảm bảo quyền & quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá nhân chịu ràng buộc của sự việc chuyển nhượng.

- thực hiện các nhiệm vụ thuế tương quan đến chuyển nhượng ủy quyền tên miền theo luật pháp.

nhiệm vụ bên nhận chuyển nhượng:

- đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân lệ thuộc của sự việc ủy quyền.

- Nộp lệ phí ĐK, phí Dịch vụ chuyển nhượng QSD tên miền theo quy định.

Lưu ý: Các bên nhập cuộc chuyển nhượng phải phụ trách nếu việc chuyển nhượng ủy quyền không triển khai được do trong tiến trình chuyển nhượng ủy quyền, tên miền bị tạm ngừng hoặc tịch thu theo một số luật pháp về cai quản và sử dụng tài nguyên Internet của bộ TT&TT.

- điều kiện kèm theo về tên miền: Theo nội dung trả lời thắc mắc số 2 ở trên;

- điều kiện về bên cạnh nhận chuyển nhượng: Bên nhận chuyển nhượng ủy quyền thuộc đối tượng người sử dụng được đăng ký, sử dụng tên miền Internet chuyển nhượng theo lao lý tại khoản 3 Điều 5 thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

Bước 6.Các bên tham gia ủy quyền hoàn thành xong thủ tục đăng ký lại tên miền chuyển nhượng ủy quyền.

- thực hiện tận nơi ĐK quản lý tên miền chuyển nhượng;

- hoàn thiện hồ sơ ĐK lại tên miền được luật pháp tại khoản 2 Điều 5 thông tư số 16/2016/TT-BTTTT(Bản khai ĐK tên miền)

- Bên nhận chuyển nhượng nộp lệ phí đăng ký, phí Dịch vụ ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet tại nhà ĐK theo điều khoản.

cách chuyển nhượng tên miền .vn

Bộ thông báo và truyền thông đã phát hành thông tư số 16/2016/TT-BTTT ngày 26/6/2016 hướng dẫn ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTT) có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã chỉ dẫn chi tiết các bước, giấy tờ thủ tục tiến hành ủy quyền tên miền.

Chính thức từ thời điểm ngày 01/06/2017 việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không trải qua đấu giá được tiến hành trải qua các nhà ĐK nơi đang cai trị tên miền.

hướng dẫn quá trình ủy quyền tên miền .vn:

Bước 1: Các bên nhập cuộc chuyển nhượng ủy quyền hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền & nộp hồ sơ ủy quyền tại nhà đăng ký đang cai quản tên miền chuyển nhượng ủy quyền, hồ sơ bao gồm:

Văn bản đề nghị chuyển nhượng ủy quyền & nhận ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet: [Download]

Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng: [Download]

Bước 2: Nhà đăng ký kiểm tra, lưu ý đến & thông tin hiệu quả hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền tới những bên nhập cuộc chuyển nhượng trong vòng 5 ngày làm việc.

Bước 3: Các bên tham gia chuyển nhượng hoàn tất nhiệm vụ nộp thuế: gửi các giấy tờ bộc lộ các bên nhập cuộc ủy quyền hoàn thiện việc nộp thuế chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng tên miền theo hướng dẫn của bộ kinh tế tài chính.

chuyển nhượng tên miền quốc tế

Theo như quy định, tên miền nước ngoài cũng được coi như một loại sản phẩm & hàng hóa nên hoàn toàn có thể thay đổi chủ chiếm hữu nếu bạn thích.

Làm thế nào để chuyển nhượng tên miền quốc tế chính xác?

Bạn hãy tuân theo các bước như sau:

Xem lại mục luật pháp về tên miền chuyển nhượng được ghi trong HĐ ký kết với nhà cung cấp

sau đó bên chuyển nhượng ủy quyền và bên nhận ủy quyền cần thực hiện Hợp Đồng chuyển nhượng ủy quyền hoặc biên bản ủy quyền có đóng dấu với chủ thể Công ty/ tổ chức, đính kèm CMND (sao y bản chính) với chủ thể cá thể, có công chứng chỉ cơ quan tác dụng.

sau cùng, mang Hợp Đồng chuyển nhượng ủy quyền đến Nhà ĐK để thực hiện việc ủy quyền và nhu cầu Nhà ĐK tiến hành Hợp Đồng với thông tin của bên nhận ủy quyền.

Mời các bạn theo dõi thêm các cách chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền hiệu quả tại BKhost.vn.